Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 •       -- System informacji przestrzennej
        -- Mapa sieci dróg
        -- Pliki do planów miejscowych
        -- Plan Ogólny Gminy Kołbaskowo – Uchwała nr LI/649/2023
        -- 2024
        -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   \  2023

    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieni

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieniec


  Lista załączników
  1. PI.6721.145.2023.068.AK_obwieszczenie BIP Kamieniec.pdf
  2. uchwala_mpzp_Kamieniec_2023_12_20_wylozenie.docx
  3. uzasadnienie_uchwala_mpzp_Kamieniec_2023_12_20_wylozenie.doc
  4. zal_1_mpzp_Kamieniec_2023_12_20_wylozenie.pdf
  5. zal_2_uchwala_mpzp_Kamieniec_2023_12_20.docx
  6. zal_3_uchwala_mpzp_Kamieniec_2023_12_20.docx
  7. zal_4_mpzp_Kamieniec_2023_12_20_wylozenie.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar

  O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 123,124,125 i części dz. nr 193 w obrębie ewidencyjnym Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. PI.6721.141.2023.034.AK_obwieszczenie Kołbaskowo pdf.pdf
  2. MPZP_KOLBASKOWO_dz._123,124,125 i części dz._193_WYŁOŻENIE.pdf
  3. PROGNOZA MPZP_KOLBASKOWO_dz._123,124,125 i części dz._193_WYŁOŻENIE - ZAŁ 2.jpg
  4. PROGNOZA MPZP_KOLBASKOWO_dz._123,124,125 i części dz._193_WYŁOŻENIE- ZAŁ 1.jpg
  5. Prognoza MPZP_KOLBASKOWO_dz._123,124,125 i części dz._193_WYŁOŻENIE.pdf
  6. Uzasadnienie_do_uchwaly_MPZP_KOLBASKOWO_dz._123,124,125 i części dz._193_WYŁOŻENIE.pdf
  7. Zał. 1 - MPZP_KOLBASKOWO_dz._123,124,125 i części dz._193_WYŁOŻENIE.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren

  O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie ewidencyjnym Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. PI.6721.140.2023.049.AK_obwieszczenie Kołbaskowo pdf.pdf
  2. MPZP_KOLBASKOWO_UJECIE_WODY_WYŁOŻENIE.pdf
  3. PROGNOZA-MPZP_KOLBASKOWO_UJECIE_WODY_WYŁOŻENIE.pdf
  4. Uzasadnienie_do_uchwaly - MPZP_KOLBASKOWO_UJECIE_WODY_WYŁOŻENIE.pdf
  5. Zał. 1 - MPZP_KOLBASKOWO_UJECIE_WODY_WYŁOŻENIE.pdf
  6. ZAŁ. 1 - PROGNOZA - MPZP_KOLBASKOWO_UJECIE_WODY_WYŁOŻENIE.jpg
  7. ZAŁ2 - PROGNOZA MPZP_KOLBASKOWO_UJECIE_WODY_WYŁOŻENIE.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere

  O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. PI.6721.138.2023.065.AK_obwieszczenie Kołbaskowo pdf.pdf
  2. PONS_mpzp_Kolbaskowo_2023_12_07_II_wylozenie.pdf
  3. PONS_rys_1_mpzp_Kolbaskowo_2023_12_07_II_wylozenie.pdf
  4. PONS_rys_2_mpzp_Kolbaskowo_2023_12_07_II_wylozenie.pdf
  5. PONS_rys_3_mpzp_Kolbaskowo_2023_12_07_II_wylozenie.pdf
  6. rys_mpzp_Kolbaskowo_2023_12_07_II_wylozenie.pdf
  7. uchwala_mpzp_Kolbaskowo_2023_12_07_II_wylozenie.docx
  8. uzasadnienie_uchwala_mpzp_Kolbaskowo_2023_12_07_II_wylozenie.doc
  9. zal_2_mpzp_Kolbaskowo_2023_12_07_II_wylozenie.docx
  10. zal_3_mpzp_Kolbaskowo_2023_12_07_II_wylozenie.docx
  11. zal_4_Kolbaskowo_2023_12_17_wylozenie.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obr

  O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przecław


  Lista załączników
  1. PI.6721.139.2023.067.AK_obwieszczenie Przecław pdf.pdf
  2. rys_mpzp_Przeclaw_2023_12_07_do_wylozenia.pdf
  3. uchwala_mpzp_Przeclaw_2023_12_07_do_wylozenia.docx
  4. uzasadnienie_uchwala_mpzp_Przeclaw_2023_12_07_do_wylozenia.doc
  5. zal_2_mpzp_Przeclaw_2023_12_07_do_wylozenia.docx
  6. zal_3_mpzp_Przeclaw_2023_12_07_do_wylozenia.docx
  7. zal_4_Przeclaw_2023_12_07_do_wylozenia.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestr

  Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w obrębie Kamieniec (Uchwała nr XLVII/590/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.)


  Lista załączników
  1. odst. od prognozy obręb Kamieniec_PPIS.pdf
  2. odst. od prognozy obręb Kamieniec_RDOS.pdf
  3. PI.6721.134.2023.068.AK_Kamieniec obwieszczenie o odstapieniu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestr

  Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w obrębie Przecław (Uchwała nr XLIV/555/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.)


  Lista załączników
  1. odst. od prognozy obręb Przeclaw_PPIS.pdf
  2. odst. od prognozy obręb Przeclaw_RDOS.pdf
  3. PI.6721.135.2023.068.AK_Przecław obwieszczenie o odstapieniu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla teren

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kamieniec


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przystąpieniu obr.Kamieniec.pdf
  2. uchwała inicjująca_KAMIENIEC.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i

  Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z  zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. ), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.), informuje, że została wydana decyzja nr 65/2023 o warunkach zabudowy."

  Z treścią decyzji  oraz dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Decyzja 65.2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Siadło Dolne

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. TEKST -ZMIANA MPZP SIADLO DOLNE - WYŁOŻENIE.pdf
  2. UZASADNIENIE - ZMIANA MPZP SIADLO - WYŁOŻENIE.pdf
  3. ZAŁ. 1 - RYS. - ZMIANA MPZP SIADLO DOLNE - WYŁOŻENIE.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Siadło Dolne

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. PI.6721.75.2023.017.AK_SiadłoDolne_KURIER_BIP_obwieszczenie o wylozeniu nowy MPZP.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie_PI.6721.71.2023.065.AK.pdf
  2. Uchwala_mpzp_Kolbaskowo_2023_07_26_wylozenie.docx
  3. Uzasadnienie_do uchwaly_Kołbaskowo_2023_07_26.doc
  4. rys_mpzp_Kolbaskowo_2023_07_26_wylozenie.pdf
  5. PONS_mpzp_Kolbaskowo_2023_07_26_wylozenie.pdf
  6. PONS_zal_1_mpzp_Kolbaskowo_2023_07_26_wylozenie.pdf
  7. PONS_zal_2_mpzp_Kolbaskowo_2023_07_26_wylozenie.pdf
  8. PONS_zal_3_mpzp_Kolbaskowo_2023_07_26_wylozenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i

  Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z  zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. ), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 997), informuje, że została wydana decyzja nr 54/2023 o warunkach zabudowy.

  Z treścią decyzji  oraz dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

   


  Lista załączników
  1. DECYZJA USTOWO.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i

  Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z  zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. ), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 997), informuje, że została wydana decyzja nr 9/2023 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Z treścią decyzji  oraz dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zalacznik.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 10.05.2022 r. w sprawie znak: GN.6730.144.2021.JN

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 10.05.2022 r. w sprawie znak: GN.6730.144.2021.JN


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieniec.

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieniec.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie o wylozeniu mpzp Kamieniec.docx
  2. zalaczniki.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla teren

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Przecław


  Lista załączników
  1. obwieszczenie_Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Przylep


  Lista załączników
  1. obwieszczenie_Przylep.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. obwieszczenie_Kolbaskowo_199.37.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. obwieszczenie_Kolbaskowo_124_125.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra