Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 •       -- System informacji przestrzennej
        -- Mapa sieci dróg
        -- Pliki do planów miejscowych
        -- Plan Ogólny Gminy Kołbaskowo – Uchwała nr LI/649/2023
        -- 2024
        -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   \  2019

    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV na terenie działki nr 127/14, obręb ewidencyjny Stobno, gmina Kołbaskowo, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 52/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pol

  Zawiadomienie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji  nr 52/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 13/9, obręb ewidencyjny Rajkowo oraz na działce 138/3 obręb ewidencyjny Warzymice, gmina Kołbaskowo [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV na terenie działki nr 127/14, obręb ewidencyjny Stobno, gmina Kołbaskowo, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.


  Lista załączników
  1. Ogłosznie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieniec

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieniec


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE Kołbaskowo .doc
  2. projekt m.p.z.p.zip
  3. Prognoza OS.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszzczenie z dnia 29 października 2019

  Obwieszzczenie z dnia 29 października 2019


  Lista załączników
  1. obwieszczenie .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody z dnia 27.09.2019r

  Obwieszczenie Wojewody z dnia 27.09.2019r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego a z dnia 27.09.2019r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty polickiego z 8.10.2019r.

  Obwieszczenie Starosty polickiego z 8.10.2019r.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty polickiego z 8.10.2019r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie zmiana planu Kołbaskowo.doc
  2. uchwała.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla t

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie plan kołbaskowo.doc
  2. uchwała.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karwowo

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karwowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE Karwowo .doc
  2. Karwowo_mpzp.zip
  3. Karwowo_prognoza srodowiskowa.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo

  Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE Kołbaskowo .doc
  2. Kolbaskowo_mpzp.zip
  3. Kolbaskowo_prognoza srodowiskowa.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.09.2019r

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.09.2019r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.09.2019r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty z 03.09.2019

  Obwieszczenie Starosty z 03.09.2019


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty z 03.09.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu w obrębie Rajkowo

  Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu w obrębie Rajkowo


  Lista załączników
  1. projekt planu 08.2019.zip
  2. prognoza.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rajkowo - gmina

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rajkowo - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE .doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie wojewody z dnia 16.07.2019 r

  Obwieszczenie wojewody z dnia 16.07.2019 r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieniec - gmi

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieniec - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE .doc
  2. mpzp.zip
  3. prognoza srodowiskowa.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie wojewody z dnia 14.05.2019r

  Obwieszczenie wojewody z dnia 14.05.2019r


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie wojewody z dnia 16.05.2019r

  Obwieszczenie wojewody z dnia 16.05.2019r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie wojewody z dnia 16.05.2019r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie wojewody z dnia14.05.2019r

  Obwieszczenie wojewody z dnia14.05.2019r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie wojewody z dnia14.05.2019r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody zachodniopomorskiego z 2.04.2019r

  Obwieszczenie Wojewody zachodniopomorskiego z 2.04.2019r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Wojewody zachodniopomorskiego z 2.04.2019r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ustowo - gmina K

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ustowo - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE .doc
  2. prognoza środowiskowa.zip
  3. projekt planu.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Warzymice 21.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Warzymice 29.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Warzymice 62.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Warzymice 4.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Rajkowo


  Lista załączników
  1. ogloszenie Rajkowo.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Warzymice 1.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiek

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane


  Lista załączników
  1. PROJEKT ZMIANY Uchwały krajobrazowej Kołbaskowo - styczeń 2019.pdf
  2. Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Zachodniopomorskiego.pdf
  3. Uchwała 2017_324_XXXII.pdf
  4. ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Ustowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie - Ustowo.doc
  2. uchwała .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karwowo - gmina Kołba

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karwowo - gmina Kołbaskowo

  Wykaz został wycofany i jest nie obowiązujący.


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu m.p.z.p. Karwowo 01.2019.doc
  2. prognoza środowiskowa.pdf
  3. projekt m.p.z.p.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra