Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 •       -- System informacji przestrzennej
        -- Mapa sieci dróg
        -- Pliki do planów miejscowych
        -- Plan Ogólny Gminy Kołbaskowo – Uchwała nr LI/649/2023
        -- 2024
        -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   \  2017

    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ustowo - gmina Kołbaskow

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ustowo - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie MPZP Ustowo.doc
  2. prognoza.zip
  3. projekt_planu_Ustowo.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karwowo i Przecław - gmina

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karwowo i Przecław - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie zmiana MPZP Karwowo, Przecław.doc
  2. do uzgodnień 10.2017.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego 26.09.2017

  Obwieszczenie Starosty Polickiego 26.09.2017


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Starosty z 26.09.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z 17.08.2017r

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z 17.08.2017r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z 17.08.2017r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z 16.08.2017r

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z 16.08.2017r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z 16.08.2017r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 17.07.2017

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 17.07.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego 23.05.2017

  Obwieszczenie Starosty Polickiego 23.05.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego 23.05.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z 04.05.2017

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z 04.05.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starost Polickiego z 04.05.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu Przylep i Ostoja

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu Przylep i Ostoja


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu Przylep i Ostoja.doc
  2. prognoza srodowiskowa.zip
  3. mpzp.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo - gmina Kołba

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu kołbaskowo.doc
  2. projekt planu.zip
  3. prognoza środowiskowa.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia   miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. ogłoszenie warzymice.doc
  2. Orientacyjna lokalizacja.doc
  3. uchwała.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia   miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Ustowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie ustowo.doc
  2. Orientacyjna lokalizacja.doc
  3. uchwała.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II obwieszczenie Starosty Polickiego z 12.04.2017r

  II obwieszczenie Starosty Polickiego z 12.04.2017r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starost Polickiego z 12.04.2017r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego 12.04.2017

  Obwieszczenie Starosty Polickiego 12.04.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego 12.04.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów malej architektury, tablic rek

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu uchwały w sprawie ustalenia  zasad i warunków sytuowania obiektów malej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o wyłozeniu do wglądu.doc
  2. Mapa do uchwały reklamowej DO WYŁOŻENIA 13_marca 2017.pdf
  3. Projekt uchwały reklamowej tekst.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z 8.03.2017

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z 8.03.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z 8.03.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z 27.02.2017

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z 27.02.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z 27.02.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszenie starosty Polickiego 20.02.2017

  Obwieszenie starosty Polickiego 20.02.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszenie starosty Polickiego 10.02.2017

  Obwieszenie starosty Polickiego 10.02.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego 5.01.2017

  Obwieszczenie Starosty Polickiego 5.01.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie starosty polickiego 5.01.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego

  Obwieszczenie Starosty Polickiego


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Starosty Polickiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra