Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 •       -- System informacji przestrzennej
        -- Mapa sieci dróg
        -- Pliki do planów miejscowych
        -- Plan Ogólny Gminy Kołbaskowo – Uchwała nr LI/649/2023
        -- 2024
        -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   \  2018

    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2018r

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2018r


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 22.10.2018r

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 22.10.2018r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 22.10.2018r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2018r

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2018r


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej a

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie - uchwała w sprawie reklam.doc
  2. uchwała w sprawie reklam.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Moczyły


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Moczyły.doc
  2. Uchwała Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kamieniec


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Kamieniec.doc
  2. Uchwala Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Ustowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie - Ustowo.doc
  2. Uchwała Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Barnisław - gmin

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Barnisław - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu zmiana Barnisław.2018.doc
  2. prognoza srodowiskowa.zip
  3. projekt zmiany mpzp Barnisław 09.2018.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenia kołbaskowo.doc
  2. uchwala Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kurów


  Lista załączników
  1. ogłoszenia Kurów.doc
  2. uchwała Kurów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Rajkowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenia Rajkowo.doc
  2. uchwała Rajkowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 3.08.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 3.08.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Będargowo - gmina Kołbas

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Będargowo - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.doc
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko.rar
  3. Projekt MPZP Będargowo.rar
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 5.06.2018

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 5.06.2018


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 5.06.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kamieniec


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z 27.04.2018

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z 27.04.2018


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z 27.04.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przylep i Ostoja - gm

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przylep i Ostoja - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu Przylep i Ostoja 04.2018.doc
  2. Prognoza srodowiskowa_Przylep Ostoja.zip
  3. projekt mpzp Ostoja Przylep.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Barnisław


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. uchwała o przystąpieniu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 20.02.2018r

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 20.02.2018r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z 20.02.2018r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 10.01.2018r

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 10.01.2018r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 10.01.2018r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra