Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 •       -- System informacji przestrzennej
        -- Mapa sieci dróg
        -- Pliki do planów miejscowych
        -- Plan Ogólny Gminy Kołbaskowo – Uchwała nr LI/649/2023
        -- 2024
        -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   \  2022

    Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 15.12.2022 r. sygn. SKO/WJ/420/3455/2020

  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z  dnia 15.12.2022 r. sygn. SKO/WJ/420/3455/2020


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z zm.), w związku z art. 72 ust. 6

  Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z  zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm. ), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), informuje, że została wydana decyzja nr 15/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Z treścią decyzji  oraz dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Decyzja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dl

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przystapieniu zmiana MPZP Siadło Dolne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla tere

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przystąpieniu Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14.09.2022r. w sprawie znak GN.6730.124.2021.MC o wydaniu decyzji nr 68/2022 o warunkach zabudowy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14.09.2022r. w sprawie znak GN.6730.124.2021.MC o wydaniu decyzji nr 68/2022 o warunkach zabudowy


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14.09.2022r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07.09.2022r. w sprawie znak GN.6730.85.2022.MC

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07.09.2022r. w sprawie znak GN.6730.85.2022.MC


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla tere

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kamieniec


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Bar

  Ogłoszenie o wyłożeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie  Barnisław, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o wyłożeniu zmiana planu Barnisław 07.2022 .doc
  2. Prognoza Kołbaskowo_06 03 2022.pdf
  3. projekt zmiany m.p.z.p. Barnisław.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 11.07.2022r

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 11.07.2022r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 11.07.2022r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 czerwca 2022r. o przekazaniu odwołania na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 czerwca 2022r.  o przekazaniu odwołania na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 30.05.2022

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 30.05.2022


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 30.05.2022r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 04.05.2022r. w sprawie znak GN.6730.144.2021.MC

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 04.05.2022r. w sprawie znak GN.6730.144.2021.MC


  Lista załączników
  1. obwieszczenie GN.6730.144.2021.MC.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07.04.2022r. w sprawie znak GN.6730.144.2021.MC

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07.04.2022r. w sprawie znak GN.6730.144.2021.MC


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07.04.2022r. w sprawie znak GN.6730.144.2021.MC.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 14.02.2022r

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 14.02.2022r


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 14.02.2022r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra