Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2013
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2013

    Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo (przetarg drugi)

  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo (przetarg drugi)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik Nr 4a do SIWZ.doc
  7. Załącznik Nr 4b do SIWZ.xls
  8. Załącznik Nr 5 do SIWZ.doc
  9. Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc
  10. Załącznik nr 7 do siwz.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie

  Przetarg nieograniczony na usługi  w zakresie wywozu odcieków z terenu nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Załączniki 1-5 do siwz.doc
  4. Odpowiedź na pyt. nr 1.pdf
  5. Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków.

  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ.doc
  10. Załącznik Nr 8 do SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecła

  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Informacja do planów dowożenia.pdf
  3. SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  5. Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
  6. Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
  7. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  8. Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
  9. Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
  10. Załącznik nr 7 do SIWZ.doc
  11. zał nr 8a do SIWZ plan dowożenia ZPO Kołbaskowo.pdf
  12. zał nr 8b do SIWZ plan dowożenia GM Przecław.pdf
  13. zał nr 8c plan dowożenia SP Będargowo.pdf
  14. Załącznik nr 9 do SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik Nr 4a do SIWZ.doc
  7. Załącznik Nr 4b do SIWZ.xls
  8. Załącznik Nr 5 do SIWZ.doc
  9. Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Siadło Dolne, gmina Kołbasko

  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Siadło Dolne,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zał4.doc
  7. Zał5 wykaz-osob.doc
  8. Zał6.doc
  9. Zał7 wykaz-prac-podobnych.doc
  10. Zał8 projekt umowy.doc
  11. Zał 9 do Siwz - cześć sanitarna.zip
  12. Zał9 do siwz - część drogowa.zip
  13. Zał9 do siwz.zip
  14. Zał11 do siwz - STWiOR.zip
  15. Dokumentacja geologiczna.pdf
  16. Dokumentacja geologiczna-001.pdf
  17. Dokumentacja geologiczna-002.pdf
  18. Odpowiedź na pyt. nr 1.pdf
  19. Odpowiedź na pyt. nr 2.pdf
  20. Odpowiedź na pyt. nr 3.pdf
  21. Odpowiedź na pyt. nr 4.pdf
  22. Odpowiedź na pyt. nr 5.pdf
  23. Odpowiedź na pyt. nr 6.pdf
  24. Odpowiedź na pyt. nr 7.pdf
  25. rys 6 przekroje poprzeczne.pdf
  26. Zał10 do siwz - przedmiar robót.zip
  27. Odpowiedź na pyt. nr 8.pdf
  28. Zmiana Nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
  3. Załączniki do siwz 1-7.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na konserwację rowu melioracyjnego „Rów A Kasztanówka” na odcinku od km 0+000 do km 2+103,4 Przecław Ustowo, Gmina Ko

  Przetarg nieograniczony na konserwację rowu melioracyjnego „Rów A Kasztanówka” na odcinku od km 0+000 do km 2+103,4 Przecław Ustowo, Gmina Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
  3. załącznik nr 1.doc
  4. załącznik nr 2.doc
  5. załącznik nr 3.doc
  6. załącznik nr 4.doc
  7. załącznik nr 5.doc
  8. załącznik nr 6.doc
  9. załącznik nr 7.doc
  10. załącznik nr 8 projekt umowy.doc
  11. załącznik nr 9 do SIWZ - projek.zip
  12. załącznik Nr 10 STWiOR.pdf
  13. załącznik Nr 11 zakres prac.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał.doc
  4. Załacznik nr 8 do SIWZ - graficzny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na konserwację rowów melioracyjnych „Rów A Kasztanówka” i „Ciek Gumieniec” na odcinku od km 0+000 do km 2+103,4 Pr
  Przetarg nieograniczony na konserwację rowów melioracyjnych „Rów A Kasztanówka” i „Ciek Gumieniec” na odcinku od km 0+000 do km 2+103,4 Przecław Ustowo, Gmina Kołbaskowo"

  Lista załączników
  1. Ogloszenie.pdf
  2. Opis.pdf
  3. Rys. od 1 do 7.rar
  4. SIWZ.doc
  5. Załączniki.rar
  6. Specyfikacja TWiOR Rów A.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zał4.doc
  7. Zał5 wykaz-osob.doc
  8. Zał6.doc
  9. Zał7 wykaz-prac-podobnych.doc
  10. Zał8 projekt umowy.doc
  11. Zał11 do siwz.zip
  12. Załacznik nr 9 do siwz - Część I.rar
  13. Załacznik nr 9 do siwz - Architektura.rar
  14. Załacznik nr 9 do siwz - Architektura detale.rar
  15. Załacznik nr 9 do siwz - Instalacja antywłamaniowa.rar
  16. Załacznik nr 9 do siwz - Instalacje elektryczne.rar
  17. Załacznik nr 9 do siwz - Instalacje sanitarne.rar
  18. Załacznik nr 9 do siwz - Konstrukcja
  19. Załacznik nr 9 do siwz - Zagospodarowanie terenu.pdf
  20. zał10 - przedmiary robót.zip
  21. załacznik nr 9 do siwz - Przyłącza wody,kan.sanitarnej.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę i przebudowę wodociągu zasilającego miejscowość Przecław, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na budowę i przebudowę wodociągu zasilającego miejscowość Przecław, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zał4.doc
  7. Zal5.doc
  8. Zał6.doc
  9. Zał7.doc
  10. zał.nr 8 projekt umowy.doc
  11. zał. 9 do SIWZ - część I.zip
  12. zał. 9 do SIWZ - część II.zip
  13. zał. 9 do SIWZ - część III.zip
  14. zał. 10 do SIWZ.zip
  15. zał. 11 do SIWZ.zip
  16. zał. 9 do SIWZ - część IV.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOPS w Kołbaskowie

  Przetarg nieograniczony na wymianę ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOPS w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zał4.doc
  7. Zał5 wykaz-osob.doc
  8. Zał6.doc
  9. Zał7 wykaz-prac-podobnych.doc
  10. Zał8 projekt umowy.doc
  11. Zał9 do SIWZ (ogrodzenie) Architektura.zip
  12. Zał9 do SIWZ (ogrodzenie) Oświetlenie.zip
  13. Zał10 (ogrodzenie) przedmiar.zip
  14. Zał11 do SIWZ (Ogrodzenie).zip
  15. Zał11 do SIWZ (ogrodzenie) STWiOR.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kurów, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kurów, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zał4.doc
  7. Zal5_wykaz-osob.doc
  8. Zał6.doc
  9. Zal7_wykaz-prac-podobnych.doc
  10. zał.nr 8 projekt umowy.doc
  11. Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumenty.zip
  12. Załącznik nr 9 do SIWZ - inwentaryzacja zieleni.zip
  13. Załącznik nr 9 do SIWZ - sieć elektryczna.zip
  14. Załącznik nr 9 do SIWZ - sieć gazowa.zip
  15. Załącznik nr 9 do SIWZ - sieć wod. kan.zip
  16. Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar.zip
  17. Załącznik nr 11 do SIWZ - STWiOR.zip
  18. Załącznik nr 9 do SIWZ - branża drogowa.zip
  19. Opinia Geotechniczna.zip
  20. Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
  21. Odpowiedź do wykonawców pyt. 1.pdf
  22. Odpowiedź do wykonawców pyt.2.pdf
  23. Odpowiedź do wykonawców pyt.3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na remont korytarza na parterze w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  Przetarg nieograniczony na remont korytarza na parterze w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik nr 4. do SIWZ.doc
  7. Załącznik nr 5. do SIWZ.doc
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ.doc
  10. Załącznik nr 8a do SIWZ.doc
  11. Załącznik nr 9 do SIWZ STWiORB.doc
  12. Załącznik Nr 10 Przedmiar robót.pdf
  13. Załącznik nr 8 do SIWZ (umowa).doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę miejsc wypoczynku z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Będargowo, Warnik, Siadło Górne, Warzymice gmina

  Przetarg nieograniczony na budowę miejsc wypoczynku z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Będargowo, Warnik, Siadło Górne, Warzymice gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zał4.doc
  7. Zał5 wykaz-osob.doc
  8. Zał6.doc
  9. Zał7 wykaz-prac-podobnych.doc
  10. Zał8 projekt umowy.doc
  11. Załączniki Nr 9 - zadanie I.zip
  12. Załączniki Nr 9 - zadanie II.zip
  13. Załączniki Nr 9 - zadanie III.zip
  14. Załącznik nr 9 do SIWZ - częśc IV.zip
  15. Załącznik nr 10 - przedmiar część II.zip
  16. Załącznik Nr 10 - przedmiar część III.zip
  17. Załącznik nr 10 - przedmiar częśc IV.zip
  18. Załącznik nr 11 - STWiOR część I.zip
  19. Załącznik nr 11 - STWiOR część II.zip
  20. Załącznik nr 11 - STWiOR część III.zip
  21. Załącznik nr 11 - STWiOR część IV.zip
  22. Załącznik nr 10 - przedmiar część I.zip
  23. Zmian Nr 1 do SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. siwz_odpady_Kolbaskowo.doc
  3. Zał1 oferta cen.doc
  4. Zał2 osw wykluczenie.doc
  5. Zał3 grupa kapitalowa.doc
  6. Zał4 ośw warunki.doc
  7. Zał5 wykaz prac podobnych.doc
  8. Zał6 wykaz sprzetu.doc
  9. Zał7 ośw uprawnienia.doc
  10. Zał8 umowa z wykonawca.doc
  11. Odpowiedź na pyt. nr 1.pdf
  12. Odpowiedź do wykonawców i Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
  13. Odpowiedź na pyt. nr 3 z dn. 29.05.13r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu pn. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w g

  Przetarg nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu pn. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał 1 do SIWZ.doc
  4. Zał 2 do SIWZ.doc
  5. Zał 3 do SIWZ.doc
  6. Zał 4 do SIWZ.doc
  7. Zał 5 do SIWZ Spec. zamówienia na doposażenie w środki dydakt. - uzupełnienie (syst).docx
  8. Zał 6.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami

  Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zał4.doc
  7. Zał5.wykaz-osob.doc
  8. Zał6.doc
  9. Zał7.wykaz-prac-podobnych.doc
  10. Zał8. projekt umowy.doc
  11. Zał9 do SIWZ - projekt budowlanyr.zip
  12. Zał10 do SIWZ - przedmiar.zip
  13. Zał11 do SIWZ - STWiOR.zip
  14. Zał9 do SIWZ - projekt wykonawczy.zip
  15. Odpowiedź na pyt. nr 1.pdf
  16. Odpowiedź na pyt. nr 2.pdf
  17. Odpowiedź na pyt. nr 3.pdf
  18. Załącznik 1 do odpowiedzi. nr 2.pdf
  19. Załącznik 2 do odpowiedzi nr 2.pdf
  20. Załącznik do odp. nr 1 - Sufit_konstrukcja lekka.pdf
  21. Odpowiedź na pyt. nr 4.pdf
  22. Zmiana Nr 1 i zmieniony załącznik nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zał4.doc
  7. Zał5.wykaz-osob.doc
  8. Zał6.doc
  9. Zał7.wykaz-prac-podobnych.doc
  10. Zał8.projekt umowy.doc
  11. Zał9. do SIWZ - świetlica Stobno - architektura.zip
  12. Zał9. do SIWZ - świetlica Stobno - instalacje elektryczne.zip
  13. Zał9. do SIWZ - świetlica Stobno - instalacje sanit.zip
  14. Zał9. do SIWZ - świetlica Stobno - konstrukcja.zip
  15. Zał10. Stobno_01_przedm.pdf
  16. Zał11. Specyfikacja Stobno.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał Nr 1-7 do SIWZ.doc
  4. Granice terenu objętego scaleniem i podziałem.pdf
  5. Uchwała RG.pdf
  6. Wyrys z planu 1.pdf
  7. Wyrys z planu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na przebudowę świetlicy wiejskiej w  miejscowości Bobolin,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał2.doc
  4. Zał3.doc
  5. Zał4.doc
  6. Zal5_wykaz-osob.doc
  7. Zal7_wykaz-prac-podobnych.doc
  8. zał.nr 8 projekt umowy.doc
  9. zał9.zip
  10. zał10.zip
  11. zał11.zip
  12. Zał1.doc
  13. Zał6.doc
  14. Odpowiedź do Wykonawców z dn. 05.04.2013.pdf
  15. Odpowiedź do Wykonawców z dn. 08.04.2013.pdf
  16. Odpowiedź do Wykonawców z dn. 09.04.2013.pdf
  17. Odpowiedź do Wykonawców z dn. 10.04.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej

  Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ - 2 części.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załącznik nr 3 1 do SIWZ - Formularz oferty - część 1.doc
  6. Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Formularz oferty - część 2.doc
  7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienie warunków.doc
  8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom.doc
  9. Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Projekt umowy - część 1.doc
  10. Załącznik nr 6.2 do SIWZ - Projekt umowy - część 2.doc
  11. Załącznik nr 6.2.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc
  12. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw.doc
  13. zał. nr 8 do SIWZ - oświadczenie.doc
  14. aktualny załącznik nr 2 do SIWZ.doc
  15. aktualny załącznik nr 6.2.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc
  16. aktualny załącznik nr 6.2.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo-Pozostałe obiekty.doc
  17. Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
  18. Zmiana nr 2 do SIWZ.pdf
  19. Załącznik nr 6.1.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc
  20. Załącznik nr 6.1.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo-Oświetlenie.doc
  21. Załącznik nr 6.2.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo-Pozostałe obiekty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącej  sieci wodociągowej w  miejscowości Bobolin,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Zał1.doc
  3. Zał2.doc
  4. Zał3.doc
  5. Zał4_wykaz-osob.doc
  6. Zał5.doc
  7. Załącznik nr 6 do siwz.doc
  8. zał.nr 7 projekt umowy.doc
  9. Załącznik Nr 8 do SIWZ - projekt wykonawczy.zip
  10. Załącznik Nr 8 do SIWZ - projekt budowlany.zip
  11. Załącznik nr 8 do SIWZ - załączniki.zip
  12. Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiar.zip
  13. Załącznik Nr 10 do SIWZ - STWiORB.zip
  14. Zał11.doc
  15. SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z ujęcia Warnik do miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z ujęcia Warnik do miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. zal 8.zip
  3. zal 9.zip
  4. zal 10.zip
  5. SIWZ.doc
  6. Zał1.doc
  7. Zał2.doc
  8. Zał3.doc
  9. Zał4_wykaz-osob.doc
  10. Zał5.doc
  11. Zał6_wykaz-prac-podobnych.doc
  12. Ogłoszenie - zmiana (nieaktualne od 28.01.2013 r).pdf
  13. zał.nr 7 projekt umowy.doc
  14. Odpowiedź wszyscy wykonawcy pyt. nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra