Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2023 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Taryfy wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Rejestry i ewidencje
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2016

    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2016 rok

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2016 rok


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2016 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo za 2016 rok

  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo za 2016 rok


  Lista załączników
  1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo za 2016 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2016

  Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2016


  Lista załączników
  1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy kołbaskowo za I półrocze 2016.
  2. Informacja o przebiegu wykonania budżedu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2016 r.pdf
  3. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2016 roku

  Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2016 roku


  Lista załączników
  1. Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2016 roku.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały RIO

  Uchwały RIO


  Lista załączników
  1. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie
  2. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinie RIO

  Opinie RIO


  Lista załączników
  1. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowe
  2. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2016 rok.pdf
  3. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozay finan
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budżetu na 2016 r.

  Projekt budżetu na 2016 r.


  Lista załączników
  1. Projekt budżetu na 2016.pdf
  2. Projekt WPF na 2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra