Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2023 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Taryfy wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Rejestry i ewidencje
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2022

    Sprawozdanie finansowe Gminy Kołbaskowo za 2022 rok

  Sprawozdanie finansowe Gminy Kołbaskowo za 2022 rok


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf
  2. Bilans skonsolidowany.pdf
  3. Bilans z wykonania budżetu.pdf
  4. Informacja dodatkowa za 2022 rok.pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2022 rok

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2022 rok


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.pdf
  2. Załacznik.pdf
  3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2022.pdf
  4. Wykonanie planu finansowego GBP w Przecławiu.pdf
  5. Wykonanie planu finansowego GOKSIR w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2022

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2022


  Lista załączników
  1. Informacja za I półrocze 2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo

  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Uchwała WPF 2022.pdf
  2. Zał. Nr 1 WPF.pdf
  3. Zał. Nr 2 Objaśnienia.pdf
  4. Zał. Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budżetu na 2022

  Projekt budżetu na 2022


  Lista załączników
  1. Projekt budżetu na 2022 część opisowa.pdf
  2. Uchwała budżetow na 2022.pdf
  3. załącznik 1 Dochody.pdf
  4. załącznik 2 Wydatki.pdf
  5. załącznik 3 Przychody i rozchody.pdf
  6. załącznik 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
  7. załącznik 5 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jst.pdf
  8. załącznik 6 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.pdf
  9. załącznik 7 Dochody i wydatki rachunku dochodow jednostek oświatowych.pdf
  10. załącznik 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przec
  11. załącznik 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku
  12. załącznik 10 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.pdf
  13. załącznik 11 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  14. załącznik 12 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  15. załącznik 13 Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst.pdf
  16. załącznik 14 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.pdf
  17. załącznik 15 Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.pdf
  18. załącznik 16 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.pdf
  19. załącznik 17 Wydatki majątkowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra