Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2012

    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaskowo za 2012 r

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaskowo za 2012 r


  Lista załączników
  1. 1 SPRAWOZDANIE.za 2012 rok.str. tytułowa.pdf
  2. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2012 r część opisowa.pdf
  3. 3 Dochody 2012.pdf
  4. 4 Załączniki_-_do sprawozadnia rocznego B_2012.pdf
  5. Tab.Nr 7 samorządowy zakład budżetowy_2012.pdf
  6. Tab.Nr 15 - za 2012 r. UEI II.pdf
  7. zał. nr 16 do sprawozdania na 2012.II.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2012 r

  Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2012 r


  Lista załączników
  1. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy za I półrocze2012 r

  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy za I półrocze2012 r


  Lista załączników
  1. WPF część opisowa za I półrocze 2012.doc
  2. Tab.Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do informacji za I półrocze 2012.xlsx
  3. Tab. nr 2 do informacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012.xls.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wykonaniu budzetu Gminy za I półrocze 2012 r.

  Informacja o wykonaniu budzetu Gminy za I półrocze 2012 r.


  Lista załączników
  1. Informacja opisowa o przebiegu realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2012 r.docx
  2. Tab.Nr 1 Dochody za I półrocze 2012.xlsx
  3. Wstęp do informacji za I półrocze 2012.doc
  4. Zał. wyd.inwestycyjne na 2012r-.xlsx
  5. Załączniki_-_do uchwały budżetowej B_2012(1).xlsx
  6. Załączniki_zakład budżetowy -_B_2012(1).xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2011 r.

  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za  2011 r.


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2011 r.część opisowa.docx
  2. Tab. Nr 3,4,5,8,9,10,11,12, za 2011.xlsx
  3. Tab. Nr 16 za 2011 xls.xls
  4. Tab.Nr 6,7 -_ za _2011(1).xlsx
  5. Tab.Nr 1 Dochody za 2011.xlsx
  6. Tab.Nr 2_wydatki za_2011(1).xlsx
  7. Tab.Nr 13 wyd.inwestycyjne za 2011r.xlsx
  8. Tab.Nr 14 samorządowy zakład budżetowy_2011.xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarzadzenie nr 5/2012 plany finanansowe zadań zleconych na 2012 r.

  Zarzadzenie nr 5/2012 plany finanansowe zadań zleconych na 2012 r.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Nr 5 plany finansowe zadań zlecone.pdf
  2. Plan finansowy dochodów zadania zlecone.xls
  3. Plan finansowy wydatków zadania zlecone.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Nr 4/2012 plany finansowe na 2012 r.

  Zarządzenie  Nr 4/2012 plany finansowe na 2012 r.


  Lista załączników
  1. Plan finansowy dochodów budżetu Gminy.xls
  2. Plan finansowy dochodów GOPS.xls
  3. Plan finansowy dochodów UG.xls
  4. Plan finansowy dochodów ZEAS.xls
  5. Plan finansowy wydatki GOPS.xls
  6. Plan finansowy wydatków jednostki ZEAS.xls
  7. Plan finansowy wydatków ZEAS.xls
  8. Plan finansowy wydatków budżetu gminy.xls
  9. Plan finansowy wydatków UG.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budżet na 2012 r

  Projekt budżet na 2012 r


  Lista załączników
  1. Budżet 2012.część opisowa.pdf
  2. DOCHODY 2012.pdf
  3. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2011 rok.pdf
  4. proj_uchw_-_B_2012.pdf
  5. Zał. wyd.inwestycyjne na 2012r.pdf
  6. Załączniki_-_do uchwały budżetowej B_2012.pdf
  7. Załączniki_zakład budżetowy -_B_2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt Wieloletniej prognozy Finansowej na 2012 r

  Projekt Wieloletniej prognozy Finansowej na 2012 r


  Lista załączników
  1. proj_uchw_-_WPF_2012[1].pdf
  2. Wstęp do Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
  3. zał. nr 3 do Wieloletniej Prognoza Finansowa na 2012.Projekt IIxls.pdf
  4. Załącznik_Nr_1-_WPF_2012(2).pdf
  5. Załącznik_Nr_2_-_objaśnienia_2012 wartości_w_WPF[1]x.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra