Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2023 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Taryfy wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Rejestry i ewidencje
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2018

    Bilans GOPS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

  Bilans GOPS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku


  Lista załączników
  1. BILANS 2018.pdf
  2. 2018_Informacja dodatkowa.pdf
  3. 2018_Informacja dodatkowa_załączniki nr 1-10__ TABELE.pdf
  4. RZIS 2018 ZMIANY W FUNDUSZU.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2018 r

  Sprawozdanie finansowe Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2018 r


  Lista załączników
  1. Bilan jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego łaczny.pdf
  2. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo.pdf
  3. Informacja dodatkowa 2018.pdf
  4. Rachunek zysków i strat łączny Gminy Kołbaskowo.pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu łączne Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie z wykonania budżetu

  Sprawozdanie z wykonania budżetu


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo 2018 r..pdf
  2. Informacja o stanie mienia komunalnego 2018 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2018 r

  Informacje z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2018 r


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie RB-27S.pdf
  2. Sprawozdanie RB-28S.pdf
  3. Sprawozdanie RB-N.pdf
  4. Sprawozdanie RB-NDS.pdf
  5. Sprawozdanie RB-Z.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2018

  Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2018


  Lista załączników
  1. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r

  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r


  Lista załączników
  1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 rok

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 rok


  Lista załączników
  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I kwartał 2018 r

  Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I kwartał 2018 r


  Lista załączników
  1. Rb-27S I kwartał.pdf
  2. Rb-28S_I kwartał 2018.pdf
  3. Rb-N_ I kwartał 2018.pdf
  4. Rb-NDS_I kwartał 2018.pdf
  5. Rb-Z_ I kwartał 2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029


  Lista załączników
  1. Projekt WPF na lata 2018-2029.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 rok

  Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 rok


  Lista załączników
  1. Projekt budżetu na 2018 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra