Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2020

    Sprawozdanie finansowe Gminy Kołbaskowo za 2020 rok.

  Sprawozdanie finansowe Gminy Kołbaskowo za 2020 rok.


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf
  2. Bilans z wykonania budżetu.pdf
  3. Informacja dodatkowa za 2020 rok.pdf
  4. Rachunek zysków i strat.pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2020 rok

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2020 rok


  Lista załączników
  1. Część opisowa .pdf
  2. Zalacznik.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 r.

  Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 r.


  Lista załączników
  1. RB-27S Gmina Kołbaskowo.pdf
  2. RB-28S Gmina Kołbaskowo.pdf
  3. RB-N Gmina Kołbaskowo.pdf
  4. RB-NDS Gmina Kołbaskowo.pdf
  5. RB-Z Gmina Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 r.

  Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 r.


  Lista załączników
  1. RB-27S.pdf
  2. RB-28S.pdf
  3. RB-N.pdf
  4. RB-NDS.pdf
  5. RB-Z.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020 r.

  Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020 r.


  Lista załączników
  1. RB-27S.pdf
  2. RB-28S.pdf
  3. RB-N.pdf
  4. RB-NDS.pdf
  5. RB-Z.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu za III kwartał 2020 r.

  Informacja z realizacji budżetu za III kwartał 2020 r.


  Lista załączników
  1. Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2020 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2020 r.

  Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2020 r.


  Lista załączników
  1. Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I kwartał 2020 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2020-2029 za I półrocze 20

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2020-2029 za I półrocze 2020 r., informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.


  Lista załączników
  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu - Część opisowa.pdf
  2. Tabela Nr 1 WPF za I półrocze 2020.pdf
  3. Tabela Nr 1 Wykonanie dochodów.pdf
  4. Tabela Nr 2 wykaz przedsięwzięć za I półrocze 2020.pdf
  5. Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków.pdf
  6. Tabela Nr 3 Przychody i rozchody.pdf
  7. Tabela Nr 4 Wykonanie dochodów zwiazanych z realizacją zada z zakresu administracji rządowej.pdf
  8. Tabela Nr 5 Wykonanie wydatków zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
  9. Tabela Nr 6 Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst.pdf
  10. Tabela Nr 7 Wydatki Budżetu Obywatelskiego.pdf
  11. Tabela Nr 8 Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych.pdf
  12. Tabela Nr 9 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.pdf
  13. Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmow
  14. Tabela Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządk
  15. Tabela Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.pdf
  16. Tabela Nr 13 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  17. Tabela Nr 14 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  18. Tabela Nr 15 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzieloncy na podstawie poroz
  19. Tabela Nr 16 Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmiotu nienależące do sektora
  20. Tabela Nr 17 Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmiotu nienależące do sektora fina
  21. Tabela Nr 18 Wydatki majątkowe.pdf
  22. WPF - Część opisowa.pdf
  23. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt WPF na lata 2020-2029 i budżetu na 2020

  Projekt WPF na lata 2020-2029 i budżetu na 2020


  Lista załączników
  1. Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 r..pdf
  2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra