Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2019

    Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

  Sprawozdanie finansowe za 2019 rok


  Lista załączników
  1. biland jednostki Gminy Kołbaskowo.pdf
  2. bilans jednostki budżetowej i samorządowgo zakładu budżetowego.pdf
  3. informacja dodatkowa.pdf
  4. Rachunek zysków i strat.pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu - część opisowa.pdf
  2. Informacja o stanie mieniakomunalnego za 2019 rok.pdf
  3. Tabela 1 - dochody.pdf
  4. Tabela 2 - wydatki.pdf
  5. Tabela 3 - przychody i rozchody.pdf
  6. Tabela 4 - dochody zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco
  7. Tabela 5 - wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco
  8. Tabela 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień.pdf
  9. Tabela 7 - wydatki Budżetu Obywatelskiego.pdf
  10. Tabela 8 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.pdf
  11. Tabela 9 - dochody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych.pdf
  12. Tabela 10 - dochody i wydatki związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
  13. Tabela 11 - dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku
  14. Tabela 12 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.pdf
  15. Tabela 13 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  16. Tabela 14 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  17. Tabela 15 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane na podstawie porozum
  18. Tabela 16 - dotacje podmiotowe udzielane na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależ
  19. Tabela 17 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
  20. Tabela 18 - wydatki majątkowe.pdf
  21. Tabela 19 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o który
  22. Tabela 20 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.pdf
  23. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.pdf
  24. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczej w Kołbaskowie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie 81/2019 w sprawie zmian w WPF

  Zarządzenie 81/2019 w sprawie zmian w WPF


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Nr 81.209 zm. WPF.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania budżetowe za III kw.2019 r

  Sprawozdania budżetowe za III kw.2019 r


  Lista załączników
  1. Rb-27S za III kw 2019.pdf
  2. Rb-28S za III k. 2019.pdf
  3. RB-N za III kw.2019.pdf
  4. Rb-NDS za III kw.2019.pdf
  5. Rb-Z za III kw.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019

  Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019


  Lista załączników
  1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu.pdf
  2. Informacjao kształtowaniu się WPF Gminy Kołbaskowo.pdf
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania za I kwartał 2019 r

  Sprawozdania za I kwartał 2019 r


  Lista załączników
  1. Rb-27S I kwartał 2019 .pdf
  2. Rb-28S I kwartał 2019 .pdf
  3. RB-NDS I kwartał 2019 .pdf
  4. Rb-Z I kwartał 2019 pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budżetu 2019

  Projekt budżetu 2019


  Lista załączników
  1. Projekt budżetu 2019.pdf
  2. Projekt WPF 2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra