Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2011

    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2011 r.

  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za  2011 r.


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2011 r.część opisowa.docx
  2. Tab. Nr 3,4,5,8,9,10,11,12, za 2011.xlsx
  3. Tab. Nr 16 za 2011 xls.xls
  4. Tab.Nr 6,7 -_ za _2011(1).xlsx
  5. Tab.Nr 1 Dochody za 2011.xlsx
  6. Tab.Nr 2_wydatki za_2011(1).xlsx
  7. Tab.Nr 13 wyd.inwestycyjne za 2011r.xlsx
  8. Tab.Nr 14 samorządowy zakład budżetowy_2011.xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartał 2011 r

  Informacja z realizacji  budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartał 2011 r


  Lista załączników
  1. I N F O R M A C J A budżet za III kwartał 2011 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2011 r.

  Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2011 r.


  Lista załączników
  1. WPF część opisowa za I półrocze 2011.pdf
  2. Tab. Nr 1 - WPFza I półrocze 2011do realizacja aktywny.pdf
  3. Tab. nr 2 do WPF za I półrocze 2011 IIxls.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2011 r

  Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2011 r


  Lista załączników
  1. Dochody I pół 2011.pdf
  2. Informacja opisowa o przebiegu realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2011 r.pdf
  3. Tab. Nr 3,4,5,9,10,11,12, sprawozdanie I półrocze budżet za 2011.pdf
  4. Wstęp do informacji za I półrocze 2011.pdf
  5. Zał. wyd.inwestycyjne za I półr. 2011r-wykonanie.pdf
  6. Załącznik _-_wydatki I półrocze _2011(1).pdf
  7. Załączniki_Nr 6,7 -_do informacji za I półr_2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie za II półrocze 2011 roku.

  Sprawozdanie za II półrocze 2011 roku.


  Lista załączników
  1. sprawozdanie część 1
  2. sprawozdanie część 2
  3. sprawozdanie część 3
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina Kołbaskowo

  Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Bilans
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     INFORMACJA z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za II kwartał 2011 r

    INFORMACJA z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za II kwartał 2011 r


  Lista załączników
  1. I N F O R M A C J A budzet za II kwartal 2011 r.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2022 - uchwała

  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2022 - uchwała


  Lista załączników
  1. uchwała - WPF 2011
  2. Zal. Nr 1 - WPF 2011 aktywny
  3. zal. nr 3 do Wieloletniej Prognoza Finansowa.IIxls
  4. Zalacznik Nr 2 - objaśnienia wartości w WPF
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budżet Gminy Kołbaskowo na 2011r - uchwała

  Budżet Gminy Kołbaskowo na 2011r - uchwała


  Lista załączników
  1. uchwala - B 2011
  2. Budzet 2011.część opisowa
  3. DOCHODY 2011.xlsx
  4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodow i wydatkow budzetu Gminy za rok 2010
  5. Zal. wyd.inwestycyjne na 2011 r
  6. Zalaczniki - do uchwaly budzetowej B 2011
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2011 r

  INFORMACJA  z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2011 r


  Lista załączników
  1. INFORMACJA z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2011 r
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2022 - projekt

  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2022 - projekt


  Lista załączników
  1. Projekt uchwaly.pdf
  2. uchwaly.zip
  3. Zał. Nr 1 - WPF 2011 aktywny.xlsx
  4. Załącznik_Nr_2_-_objaśnienia_wartości_w_WPF[1].pdf
  5. zał. nr 3 do Wieloletniej Prognoza Finansowa.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budżet Gminy Kołbaskowo na 2011r - projekt

  Budżet Gminy Kołbaskowo na 2011r - projekt


  Lista załączników
  1. Budżet 2011.część opisowa.pdf
  2. DOCHODY 2011.xlsx
  3. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok 2010.pdf
  4. projekt uchwaly.pdf
  5. uchwaly rio.zip
  6. Zał. wyd.inwestycyjne na 2011 rr.xlsx
  7. Załączniki_-_do uchwały budżetowej B_2011(1).xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra