Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2023

    Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

  Sprawozdania o nadwyżce / deficycie


  Lista załączników
  1. 30czerwca2023_RB_NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst.pdf
  2. 30września2023_RB_NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst.pdf
  3. 31grudnia2023_korkta1_RB_NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst.pdf
  4. 31grudnia2023_RB_NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst.pdf
  5. 31marca2023_RB_NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania kwartalne

  Sprawozdania kwartalne


  Lista załączników
  1. RB_Z_II_2023_ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
  2. RB_Z_II_2023_ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań_samor.pdf
  3. RB_Z_III_2023_ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
  4. RB_Z_III_2023_ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań_samor.pdf
  5. RB_Z_IV_2023_ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
  6. RB_Z_IV_2023_ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań_samorz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bilans z wykonania budżetu

  Bilans z wykonania budżetu


  Lista załączników
  1. Bilans z wykonania budżetu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bilans jednostki budżetowej za 2023

  Bilans jednostki budżetowej za 2023


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki budżetowej UG_2023.pdf
  2. Informacja dodatkowa z załącznikami UG_2023.pdf
  3. Rachunek zysków i strat jednostki UG_2023.pdf
  4. Zestawinie zmian w funduszu jednostki UG_2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2023 rok

  Sprawozdania finansowe za 2023 rok


  Lista załączników
  1. 2023_Bilans Gmina Kołbaskowo.pdf
  2. 2023_Informacja dodatkowa Gmina Kołbaskowo.pdf
  3. 2023_RZIS Gmina Kołbaskowo.pdf
  4. 2023_ZZF Gmina Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2023 rok

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2023 rok


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2023 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo na III kwartał 2023 roku

  Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo na III kwartał 2023 roku


  Lista załączników
  1. III kw.2023-informacja z wykonania budżetu gminy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo na II kwartał 2023 roku

  Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo na II kwartał 2023 roku


  Lista załączników
  1. II kw.2023-informacja z wykonania budżetu gminy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo na I kwartał 2023 roku

  Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo na I kwartał 2023 roku


  Lista załączników
  1. I kw.2023-informacja z wykonania budżetu gminy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo

  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Uchwała WPF 2023.doc
  2. Zał. Nr 1 WPF.pdf
  3. Zał. Nr 2 Objaśnienia.pdf
  4. Zał. Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budżetu na 2023 r

  Projekt budżetu na 2023 r


  Lista załączników
  1. Budżet 2023 część opisowa.pdf
  2. BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO. wstępdoc.pdf
  3. Uchwała_projekt.pdf
  4. załącznik 1_dochody.pdf
  5. załącznik 2_wydatki.pdf
  6. załącznik 3_przychody i rozchody.pdf
  7. załącznik 4_zadania zlecone.pdf
  8. załącznik 5_dochody i wydatki na podstawie porozumień.pdf
  9. załącznik 6_zakład budżetowy.pdf
  10. załącznik 7_dochody oświatowe.pdf
  11. załącznik 8_przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf
  12. załącznik 9_utrzymanie czystości.pdf
  13. załącznik 10_ochrona środowiska.pdf
  14. załącznik 11_dotacje podmiotowe dla jednostki sektora finansów publicznych.pdf
  15. załącznik 12_dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych.pdf
  16. załącznik 13_porozumienia.pdf
  17. załącznik 14_dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.pdf
  18. załącznik 15_dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.pdf
  19. załącznik 16_RFRD.pdf
  20. załącznik 17_Polski Ład.pdf
  21. załącznik 18_wydatki majątkowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra